Case studies: System Identyfikacji Wizualnej miasta Krakowa
Inwestor: Urząd Miasta Krakowa

„Miasto tworzą ludzie: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy – słowem: wszyscy użytkownicy przestrzeni miejskiej. A dzisiaj miasto to także marka, która ma za zadanie realizować cele komunikacyjne, strategiczne i biznesowe. Ma być silna, wyróżniająca, powinna odpowiadać na potrzeby i budzić emocje” – mówi Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa..

Podstawowym założeniem było uproszczenie znaku, aby dobrze funkcjonował na polu współczesnych nośników związanych m.in. z digitalizacją przestrzeni komunikacyjnej. Należało także wyeksponować nazwę miasta i przy maksymalnej czytelności napisu.

W nowym opracowaniu przede wszystkim została zmieniona stylistyka znaku. Tak jak poprzednio symbol stanowi zarys planu Rynku Głównego wraz z ulicami dookoła niego. W symbolu wygładzono krawędzie i zredukowano liczbę szczegółów do minimum. Inną zauważalną zmianą jest konstrukcja poszczególnych elementów. Wcześniej nazwa miasta była częścią sygnetu, natomiast w nowym projekcie nazwa Kraków została umieszczona obok sygnetu, co zwiększyło czytelność nazwy.

Zmieniona została również kolorystyka. Zrezygnowano z dotychczas używanej barwy pomarańczowej na rzecz błękitu i bieli, a także koloru czerwonego, żółtego oraz złotego. Wykorzystanie tych kolorów to nawiązanie do historii miasta i herbu, Niebieski jest kolorem pełnym symboliki, kojarzy się ze świeżością i czystością, a także z dynamizmem, kreatywnością i inspiracją.

Prace nad odświeżonym znakiem stolicy Małopolski trwały pół roku. Nowy system identyfikacji objął również Miejskie Jednostki Organizacyjne oraz wybrane komórki organizacyjne UMK. W ten sposób Kraków ujednolicił przestrzeń komunikacji miejskiej jako jedno z pierwszych polskich miast.

„Marka Kraków ma być silna, wyróżniająca, powinna odpowiadać na potrzeby i budzić emocje. Ta idea znalazła się u podstaw systemu identyfikacji wizualnej Krakowa. Nowy system to wspólny mianownik dla wszystkich działań komunikacyjno-promocyjnych miasta, realizowanych przez różnorodne jednostki organizacyjne. – Kraków jest miastem wielu znaczeń, za pomocą nowego systemu identyfikacji chcieliśmy ułożyć je w spójną narrację, w której pozostanie też miejsce na nowe historie” – zaznacza Elżbieta Kantor.