Projektowaliśmy Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Tauron Dystrybucja S.A.