Projekt okładki książki J. Kossewska „Studies on deafness in an ecological system context”. Wydawnictwo JAK