Projekt okładki książki J. Kossewska “Studies on deafness in an ecological system context”. Wydawnictwo JAK