Przewodnik “Szlak renesansu w Małopolsce” wydany przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. Projektowaliśmy okładkę i wszystkie strony wewnątrz publikacji.