Przygotowany dla Muzeum Narodowego w Krakowie album wystawy drzeworytów i malarstwa japońskiego
ONNA – piękno, siła, ekstaza