Projekt logo wraz z księgą znaku dla Magdalena Glistak.