Magazyny dla nauczycieli

Layout i skład dtp / Wydawnictwo Nowa Era

Dla wydawnictwa Nowa Era przygotowaliśmy projekty leyoutów magazynów marketingowych skierowanych do nauczycieli. Materiały te miały na celu przede wszystkim zapoznanie z podręcznikami Nowej Ery, jak również przedstawienie całościowej oferty wydawnictwa. Osobną grupę stanowiły magazyny filmowe, wspomagające pracę nauczycieli z uczniami. Wykonaliśmy skład kilkunastu magazynów w ekstremalnie krótkim czasie.