Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

Projekt logo, księga znaku, projekty materiałów konferencyjnych


Księga Znaku – konstrukcja budowy symbolu i logotypu

Papeteria firmowa wraz z materiałami konferencyjnymi